ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 60 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกกรรมวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค