ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียติบัตรสารานุกรม3 21
เกียติบัตรสารานุกรม2 24
เกียติบัตรสารานุกรม 29
E-mail ครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 8.88 KB 27
E-mail นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.36 KB 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโคกหล่ามวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 40
อ.รัชนี RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 43
เกียรติบัตรบุญช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 43
เกียรติบัตรนิพล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 51
เกียรติบัตรนงค์ลักษณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 55
เกียรติบัตรธัญญลักษณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 57
เกียรติบัตรธวัชชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 55
เกีตรบัตรธนากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 53
คะแนนเฉลีี่ยม.6 ปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.39 KB 59
คัดลายมือม.ปลายปี57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 53
บายศรีม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 47
คัดลายมือม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 68
สูตรคำนวณคะแนนโอเน็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 61
พิมพ์เขียวข้อสอบโอเน็ตม6 Word Document ขนาดไฟล์ 936.5 KB 51
พิมพ์เขียวข้อสอบโอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 819.5 KB 55
อ่านเอาเรื่องม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 62
อ่านเอาเรื่องม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 69
อัจฉริยภาพม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 60
สีเอกรงค์ ม. ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 65
สีเอกรงค์ ม. ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 64
จัดสวนถาด ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 50
คัดลายมือ ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 62
ประกวดมารยาทไทยม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 52
ประกวดมารยาทไทยม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 57
เล่านิทานคุณธรรมม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 59
เล่านิทานคุณธรรมม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 56
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 61
ถาดชื้้นม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 56
งานจักสานไม้ไผ่ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 51
งานจักสานไม้ไผ่ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 54
โครงงานคณิตม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 50
แกะสลักม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 52
SB ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 46
SB ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 49
MK ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 51
mk ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 49
GSP ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 59
E - book ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 50
คะแนน o-net ม.6 ปีการศึุกษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 92
คะแนน o-net ม.3 ปีการศึุกษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 155
นโยบายผอ.เขต 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 745