ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกีฬาภายใน ปี 60
ตามทีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในปีจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 และมีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเป็นจำนวนเงิน 17800 บาท โรงเรียนโคกหล่ามวิทยาขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 64 ครั้ง